روز معلم

عارفان علـم عاشـق می شوند 
بهـترین مردم معلـم می شـوند 
عشق با دانش متمم می شود 
هر که عاشق شد معلم می شود 

از حکیمی سوال کردند
پدر ومادرت را بیشتر احترام می گذاری یا معلم خود را ؟
پاسخ داد: معلم را
زیرا پدر ومادر مرا از آسمان به زمین آورده اند
ولی معلم مرا از زمین به آسمان پرواز می دهد
روز معلم رو به تمام اساتید و معلم هایی که از آغاز تحصیل تا به این لحظه همراه من بودند تبریک عرض می کنم

معلم 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *