امتحانات پایان ترم

سلام

معمولا امتحانات پایان ترم محل سنجش و برداشت زحمات یک ترمه (جمله کلیشه)

این ترم چندان موفق نبودم هر چند هنوز نتایج امتحانات مشخص نشده ولی از متحانایی که دادم میدونم شرایط خوب نیست بعد از تغییر رشته متاسفانه چندان وضعیت مناسبی ندارم

به هر حال این ترم برای من و تمام دانشجوها تموم شد ولی حالا باید برای ترم بعد شروع کرد

با آرزویی موفقیت برای همه دانشجو ها

یا “علی”